INDIVID & FAMILJ

 

VI VÄXER TILLSAMMANS

OM OSS

PÅ OMSORGSBYRÅN INDIVID & FAMILJ VÄRDESÄTTER VI ENKELHET, SAMVERKAN OCH ETT GOTT BEMÖTANDE

Samverkan är en förutsättning för att säkra kvalitén på de insatser som utförs. Vi samverkar med våra uppdragsgivare, familjehemmen, samt andra vårdgivare och berörda parter som finns i klientens nätverk och som är viktiga för klienten, på ett välkomnande sätt….

Familjehem

Vi på Omsorgsbyrån Individ & Familj vet att alla barn har superkrafter. Ibland kan barnet tvivla på sina förmågor, och ibland kan vuxenvärlden missa att se dem. Finns inte förutsättningarna för barnen att få dessa uppmärksammade så kan de halka efter i sin utveckling. Varje barn har rätt att tillvarata sina förmågor. Tillåter inte ursprungsmiljön det är det samhällets ansvar att varje barn erbjuds en trygg miljö som ger möjlighet till den utveckling och träning som behövs för att de som vuxna ska kunna flyga ut i livet och göra stordåd.

Som konsulentstödd familjehemsverksamhet är vi intresserade av, och måna om, att barn och unga får den trygghet, omsorg, undervisning, utveckling och kärlek som de behöver.

Att vara familjehem beskrivs ofta av familjehemsföräldrar som ett tufft men tillfredsställande uppdrag. Att välkomna ett barn i sitt liv medför förändringar i vardagen. Det är ett uppdrag som ställer krav på samverkan, tålmodighet och tro på människan. När ni ser hur era handlingar leder till framsteg och positiv utveckling för barnen går det direkt till era pluskonton (det kontot vars valuta gör oss stolta). Att ha en betydande roll och göra en betydande skillnad i ett barns liv är bland det finaste uppdrag man kan axla. Den resan vill vi vara med på!

Vi ger en presentation av oss som verksamhet, samt svarar på vanliga frågor och funderingar som ni har.

HVB

Hildero HVB är beläget i en trygg och naturskön miljö som framhäver det bästa av alla årstider. Här får ungdomar och familjemedlemmar ta del av ett metodiskt behandlingsarbete i en helande miljö. Vi utgår från varje persons styrkor utan att döma någons svagheter. Likt kinesiskt skriftspråk ser vi på Hildero varje kris som en möjlighet. Hos oss är det inte viktigast att göra rätt – det viktigaste är att ta sig upp varje gång man faller för att fortsätta kämpa. Vi följer barn och unga på den tuffa resan mot en bättre framtid och vi finns kvar på deras villkor.

Vi tror på barn och ungas kreativa förmåga. Därför erbjuder vi olika kreativa workshops att jobba i. Det kan röra sig om allt från hantverk och detaljpyssel till estetik och samtal av filosofisk karaktär där vi på ett mer personligt plan berör det djupa inom individen. Det existentiella är trots allt en nämnvärd punkt i dagens värld, och vi skulle helt enkelt inte se hela individen om vi inte såg till dessa delar.

Klicka vidare för att läsa om vårt program, vår behandling och de metoder vi arbetar efter.

Verksamheten är under uppbyggnad. Innehållet på denna sida tar sikte på en beskrivning av framtiden och kan komma att ändras. Vi tackar var och en som visar intresse för verksamheten. Notera dock att HVB-hemmet inte är öppet för placeringar idag. Vår förhoppning är att verksamheten ska komma igång under sista kvartalet av 2018.

För mer information är ni välkomna att kontakta verksamhetsföreståndare Daniel Carlson på daniel@omsorgsbyran.se.