På Omsorgsbyrån Individ & Familj värdesätter vi enkelhet, samverkan och ett gott bemötande!

Samverkan är en förutsättning för att säkra kvalitén på de insatser som utförs. Vi samverkar med våra uppdragsgivare, familjehemmen, samt andra vårdgivare och berörda parter som finns i klientens nätverk och som är viktiga för klienten, på ett välkomnande sätt.

En av våra visioner, för att erbjuda den absolut bekvämaste, kvalitativa och utvecklande vården åt barnen och kommunerna grundar sig i öppenhet och en regelbunden kontakt. Vi har anammat ett aerodynamiskt koncept för vår verksamhet, där vi söker nå vår målpunkt med låg motståndskraft, precision och träffsäkerhet på ett friktionsfritt och lösningsfokuserat sätt. Varför komplicera en redan komplex disciplin, när vi kan låta elementen av vårt yrkesområde bära oss.

Kommunen har möjlighet att tala i klarspråk med respektive verksamhet och verksamhetsansvarig, för att tydliggöra sina önskemål. Utifrån detta skräddarsyr vi samarbetet med kommunen där vi anpassar utförandet efter varje uppdragsgivares unika behov. Vid förfrågan erbjuder vi även andra tjänster som underlättar för kommunerna i deras arbete med att nå målet om barnets bästa.

Nyckelord för oss är således; Kommunikation; Lyhördhet; Träffsäkerhet; Öppenhet; Flexibilitet; Samarbete.

Professionalism skall vara så enkelt som möjligt, men inte enklare än så. Simplifierar vi det mer då tappar vården kvalitet, komplicerar vi det då tappar den effektivitet. Detta är något vi försöker praktisera i all form av metodik, teori och kontakt. Att arbeta med båda fötter på den fina linjen där vården är som mest verkningsfull, är målet med vårt arbete.

Är vägen inte tydligt definierad, då hittar vi en annan.

Våra Medarbetare

KASSEM MAATOUK

Marknadsansvarig

Telefon: 010 - 166 00 01
Epost: kassem@omsorgsbyran.se

SHAHROUZ BENISI

Regelefterlevnadsansvarig

Telefon: 010-166 00 03
Epost: shahrouz@omsorgsbyran.se

MATTIAS POLANSKY

Socionom, Familjehemskonsulent

Telefon: 010-166 00 04
Epost: mattias@omsorgsbyran.se

MARK NORIN

Socionom, Familjehemskonsulent

Telefon: 010-166 00 08
Epost: mark@omsorgsbyran.se

ZAHRAA MAATOUK

Familjehemskonsulent

Telefon: 010-166 00 02
Epost: zahraa@omsorgsbyran.se