Om oss

Omsorgsbyrån kombinerar gedigen kunskap med ett djupgående engagemang i varje enskilt ärende. Vi har knutit kompetenta medarbetare till byrån och konsulter med huvudsaklig expertis och spetskompetens inom LSS-lagstiftningen, bolagsfrågor samt tillstånds- och tillsynsfrågor enlig det omfattande regelverk som gäller för verksamheter inom LSS.

Huvudkontoret finns i Helsingborg, men hela Sverige är vårt arbetsfält. Vi erbjuder rådgivning på distans såväl som vid personliga möten, och anpassar vårt serviceutbud efter dina unika behov.

Omsorgsbyrån erbjuder huvudsakligen två olika tjänster: juridisk konsultation inom LSS och närliggande lagstiftning samt utbildningar och föreläsningar inom samma fält. Våra tjänster riktar sig till företag och privatpersoner som arbetar med eller intresserar sig för verksamhet inom LSS. Omsorgsbyrån arbetar enligt grundtanken att kompetens ska tjäna små som stora behov och kunskap ska vara tillgängligt för alla.

Våra medarbetare

shahrouz_original

Shahrouz Benisi

Shahrouz arbetar som jurist med fokus på Socialförsäkringsrätt och LSS. Shahrouz har stor erfarenhet av att föra enskildas talan i mål om rätten till insatser enligt LSS. Shahrouz bistår även med rådgivning vid allmänjuridiska frågor, bolagsrättsliga frågor samt tillstånd- och tillsynsfrågor enligt LSS.

mark_original

Mark Norin

Mark är utbildad socionom med specialinriktning mot funktionsnedsättning och rehabilitering. Mark kombinerar personlig erfarenhet av funktionsnedsättning med gedigen yrkeserfarenhet inom LSS, arbetsmiljöarbete, personaladministration och social lagstiftning. Mark arbetar på en central position i Omsorgsbyrån, redo att bistå i stort och smått.

kassem_original

Kassem Maatouk

Med över tio års erfarenhet av verksamhetsdrift inom LSS har Kassem förvärvat värdefulla kunskaper och besitter en spetskompetens avseende drift av bolag verksamma inom LSS. Kassem är behjälplig vid frågor kring kvalitetsarbete och regelefterlevnad och har även en gedigen erfarenhet av att föra enskildas talan mot kommun och Försäkringskassa.