Utbildning

Omsorgsbyrån arrangerar kurser för privatpersoner och företag som arbetar med, eller intresserar sig för, verksamhet inom LSS. Vi erbjuder allt från grundkurser till avancerade föreläsningar som fördjupar och utmanar. Kurserna syftar till att förmedla praktisk och teoretisk kunskap om, för LSS verksamhet, centrala verksamhetsområden. Ämnesområden kan vara dokumentation, personkretstillhörighet, LSS-lagens grunder eller barns rättigheter enligt LSS. Vi skräddarsyr, organiserar och tillhandahåller föreläsningar, halvdags- och heldagsutbildningar efter just dina behov och önskemål.